miércoles, 28 de diciembre de 2016

FORMACIÓN EN CENTROS

Este curso escolar estamos levando a cabo no centro un "Plan de Formación Permanente do Profesorado". É o primeiro ano que eliximos esta modalidade de formación ( fixemos seminarios e/ou grupo de traballo). En liñas xerais, este plan céntrase nas metodoloxías activas e as posibilidades de aplicalas no noso centro e a competencia emocional do noso alumnado. Como cada ano seguimos apostando pola formación no noso centro, xa que desta maneira podemos centrarnos no nosa contorna educativa e responder as necesidades que temos. 
Este curso escolar estamos llevando a cabo en nuestro centro un "Plan de Formación Permanente del Profesorado". Es el primer año que eligimos esta modalidad de formación (hicimos seminarios y/o grupo de trabajo). En líneas generales, este plan se centra en las metodologías activas y las posibilidades de aplicarlas en nuestro centro y la competencia emocional de nuestro alumnado. Como cada año seguimos apostando por la formación en nuestro centro, ya que de esta manera podemos centrarnos en nuestro contexto educativo y responder a las necesidades que tenemos.


No hay comentarios: