viernes, 17 de mayo de 2013

Grupo de traballo . " A tablet: Análise das posibilidades educativas no noso centro"

Este curso, parte do profesorado do colexio estamos a realizar un gupo de traballo titulado " A tablet: Análise das posibilidades educativas no noso centro". O principal obxectivo do mesmo é determinar se as tabletas son un recurso adecuado para traballar co noso alumnado. 
Tivemos catro sesións de formación no centro  con Fátima García Doval , onde ademáis de recibir información sobre as tabletas centrámonos no comunicador PictoDroid Lite. 
 Queremos agradecerlle a Fátima a formación recibida e a TADEGA o préstamo da tableta para poder levar á práctica os contidos aprendidos neste grupo de traballo.
Agora mesmo atopámonos na fase máis práctica como así o demostran estas imaxes: 

Este curso, parte del profesorado del colegio estamos realizando un gupo de trabajo titulado " La tablet: Análisis de las posibilidades educativas en nuestro centro". El principal objetivo del mismo es determinar si las tabletas son un recurso adecuado para trabajar con nuestro alumnado. 
Tuvimos cuatro sesiones de formación en el centro con Fátima García Doval , donde además de recibir información sobre las tabletas nos centramos en el comunicador PictoDroid Lite. 

Queremos agradecerle a Fátima la formación recibida y a TADEGA el préstamo de la tableta con la cual llevaremos a cabo la puesta en práctica de los contenidos aprendidos en este grupo de trabajo.

Ahora mismo nos encontramos en la fase más práctica como así lo demuestran las siguientes imágenes.

domingo, 12 de mayo de 2013

Facemos sinais de tráfico, coches e semáforos!

Seguimos traballando a educación vial.
Ademáis da maqueta tamén facemos sinais de tráfico, coches e semáforos.
Seguimos trabajando la educación vial. Además de la maqueta también hacemos señales de tráfico, coches y semáforos.