jueves, 27 de marzo de 2014

Os rapaces do PCPI fan orellas

Ola! Como xa vos imaxinaredes, no cole estivemos celebrando o Entroido. Fomos á discoteca, disfrazámonos e comimos un bo cocido que nos fixeron as nosas cociñeiras. Como non queríamos ser menos , quixemos contribuir co postre. E dito e feito, fixenmos orellas para compartir con todos. Estaban riquísimas!!


¡Hola!. Como ya os imaginareis, en el cole estuvimos celebrando el Carnaval. Fuimos a la discoteca, nos disfrazamos y comimos un buen cocido que nos hicieron nuestras cocineras. Como no queríamos ser menos, quisimos contribuir con el postre. Y dicho y hecho, hicimos orejas para compartir con todos.¡ Estaban muy ricas!

miércoles, 26 de marzo de 2014

Unha experiencia plástico-musical


 O pasado Febreiro, realizamos unha experiencia onde as verbas sobraban e pasaba a cobrar importancia a música en interacción cos rapaces.

Os rapaces do noso centro plasmaron nunha lámina, por medio de pinturas, o que a música lles ía suxerindo.
A música cun carácter improvisado , foi realizada tanto por mestres , coidadoras e fisioterapeutas con diversos instrumentos de percusión (tambor oceánico, spring drum, cuencos tibetanos...) tentando crear un clima relaxado no que os rapaces poideran expresar libre e plásticamente os seus sentimentos.
 Unha experiencia moi enriquecedora na que se viu reflexado nun traballo colaborativo cousas moi interesantes, creando un ambiente distendido de colaboración e participación educativa.
Este foi o resultado. Esperamos que sexa o inicio de moitas outras actividades deste tipo.

 

 El pasado Febrero, realizamos una experiencia onde las palabras sobraban y pasaba a cobrar importancia la música en interacción con los chicos.
  Los chicos de nuestro centro plasmaron en una lámina, por medio de pinturas, lo que la música les iba sugiriendo.
La música con un  carácter improvisado , fue realizada tanto por maestros , cuidadores y fisioterapeutas con diversos instrumentos de percusión (tambor oceánico, spring drum, cuencos tibetanos...) intentando crear un clima relajado en el que los chicos pudieran expresar libre y plásticamente  sus sentimentos.
 Una experiencia muy enriquecedora en la que se vio reflejado en un trabajo colaborativo cosas muy interesantes, creando un ambiente distendido de colaboración y participación educativa.
Este fue el resultado. Esperamos que sea el inicio de muchas otras actividades de este tipo.miércoles, 19 de marzo de 2014

Tablets nas aulas


O curso pasado no noso centro realizamos un grupo de traballo relacionado coas posibilidades educativas que as tablets poderían ofrecer ónoso alumnado.
Dando continuidade ao mesmo,  este ano elaboramos un plan de implementación do uso das tablets centrándonos fundamentalmente en dous aspectos: 
  • A tablet como comunicador
  • A tablet como un recurso para traballar os procesos cognitivos básicos do noso alumnado.

As aulas 3 e 5 traballamos conxuntamente con elas dous días á semana, centrándonos sobre todo en xogos que favorezan a atención, a percepción e a memoria do noso alumnado. A experiencia está resultando moi satisfactoria e observamos nos nenos e nenas unha motivación extra á hora de traballar con este recurso tecnolóxico.

El curso pasado en nuestro centro realizamos un grupo de trabajo relacionado con las posibilidades educativas que las tablets podrían ofrecer a nuestro alumnado. 
Dando continuidad al mismo,  este año elaboramos un plan de implementación del uso de las tablets centrándonos fundamentalmente en dos aspectos: 
  • La tablet como comunicador
  • La tablet como un recurso para trabajar los procesos cognitivos básicos de nuestro alumnado. 
Lass aulas 3 y 5 trabajamos conjuntamente con ellas dos días a la semana, centrándonos sobre todo en juegos que favorezcan la atención, la percepción y la memoria de nuestro alumnado. La experiencia está resultando muy satisfactoria y observamos en los niños y niñas una motivación extra a la hora de trabajar con este recurso tecnológico.


viernes, 7 de marzo de 2014

Despedindo ó noso "becario"


E con ise grande e permanente sorriso despediuse de nós Brais, alumno de cuarto ano de  Grao de Pedagoxía que estivo facendo prácticas no noso centro durante un tempiño. Brais estivo no Departamento de orientación, pero tamén se empapou do ambiente das aulas, aprendendo un pouco da nosa labor e ensinándonos moitas cousas a nós. Traballou moitísimo poñendo ó día os paneis sinalizadores do internado e ata foi quen de atender a megafonía en momentos nos que facía falla botar unha man. Porque a verdade é que hai xente que chega e se funde cos sitios, coas persoas e coas circunstancias, facéndoo tan naturalmente que parece que estiveran ahí dende sempre.
Moita sorte querido becario!

Y con esa gran y permanente sonrisa se despidió de nosotros Brais, alumno de cuarto año de  Grado de Pedagogía que estuvo haciendo prácticas en nuestro centro durante un tiempo. Brais estuvo en en Departamento de orientación, pero tambien se empapó del ambiente de las aulas, aprendiendo un poco de nuestra labor y enseñándonos muchas cosas a nosotros. Trabajó muchísimo poniendo al día los paneles señalizadores del internado y hasta atendió la megafonía en momentos en los que hacía falta echar una mano. Porque la verdad es que hay gente que llega y se funde con los sitios, con las personas y con las circunstancias, haciéndolo tan naturalmente que parece que estuvieran ahí desde siempre.
Mucha suerte querido becario!