jueves, 19 de noviembre de 2015

E SEGUIMOS TRABALLANDO CO SCRATCH

O alumnado da aula 5 seguimos deseñando actividades co Scratch:
El alumnado del aula 5 siguimos diseñando actividades con el Scratch:
As 3 tarefas que deseñamos son:
Las 3 tareas que diseñamos son:
https://scratch.mit.edu/projects/88166377/
https://scratch.mit.edu/projects/88166551/
https://scratch.mit.edu/projects/88166604/

Ademais destas actividades tamén traballamos con:
Además de estas actividades también trabajamos con:
https://scratch.mit.edu/projects/87966384/
https://scratch.mit.edu/projects/87977980/
https://scratch.mit.edu/projects/88022292/

miércoles, 18 de noviembre de 2015

O OUTONO SÉNTESE


O Equipo de Dinamización Lingüística, coa participación do Equipo de Audición e Linguaxe, queren acercar ao alumnado ás estacións a través da estimulación de sensacións perceptivas, visuais...
Este trimestre foi adicado ao Outono e como protagonista o Castiñeiro, presentando o froito deste, as follas, a madeira...
A disfrutar sentindo!!!
El Equipo de Dinamización Lingüística, con la participación del Equipo de Audición y Lenguaje, quieren acercar al alumnado a las estaciones a través de la estimulación de sensaciones perceptivas, visuales... Este trimestre fue dedicado al Otoño y como protagonista el Castaño, presentando el fruto de este, las hojas, la madera...
A disfrutar sintiendo!!!


viernes, 13 de noviembre de 2015

DESEÑAMOS ACTIVIDADES CON SCRATCH

O alumnado da aula 5 estivemos deseñando esta semana a nosa primeira actividade usando "Scratch" (Formación en Rede INTEF).
El alumnado del aula 5 estuvimos diseñando esta semana nuestra primera actividad usando "Scratch"
O primeiro que fixemos foi elaborar os fondos para as actividades.
Lo primero que hicimos fue elaborar los fondos para las actividades.


A continuación elaboramos os obxectos para as actividades.
A continuación elaboramos los objetos para las actividades.

E agora toca programar!. A mestra foinos explicando e nos decidíamos como queríamos que fora a actividade (o texto incial, debuxo, tamaño, son, tempo de espera, tempo que víamos o obxecto...).
Y ahora toca programar!. La profesora nos fue explicando y nosotros decidíamos como queríamos que fuera la actividad (el texto inicial, dibujo, tamaño, sonido, tiempo de espera, tiempo que veíamos el objeto...)


 E a xogar!
Y a jugar!


Para ver esta actividade face clic AQUÍ
Tamén deseñamos outra actividade, para que todos poidéramos xogar!.
También diseñamos otra actividad, para que todos pudiéramos jugar!

Para ver esta actividade facede clic AQUÍ
Uns/unhas compañeiros/as, pola tarde, tamén deseñaron unha actividade.
Unos/as compañeros/as, por la tarde, también diseñaron una actividad.

Para ver a actividade facede clic AQUÍ

jueves, 5 de noviembre de 2015

NOCHE DE MIEDO

Vídeo creado a partir dos carteis e materiais que fixo o noso alumnado para a celebración do Samaín!
Vídeo creado a partir de los carteles y materiales que hizo nuestro alumnado para la celebración del Samaín!

 

INFORMACIÓN FADEMGA FEAPS GALICIA

Queridas familias:

FADEMGA FEAPS GALICIA (Federación de asociacións a favor das persoas con discapacidade intelectual de Galicia), dende o servizo de respiro informa de que, en colaboración coa asociación ASPAS de Santiago de Compostela, ofertan dúas estancias de fin de semana nos pisos que dita asociación ten na cidade.
Serán estancias cun máximo de 3 usuarios, a realizar nas seguintes datas:
20 – 22 de novembro. A entrada será o día 20 ás 18 h. e a saída o 22 ás 21 h.
18 – 20 de decembro. A entrada será o día 18 ás 18 h. e a saída o 20 ás 21 h.
A estas estancias, en principio, non poderán asistir persoas que precisen cadeira de rodas, posto que os pisos non están totalmente adaptados, pero no caso de que haxa algunha solicitude desde tipo, valorarán dende a Federación a posibilidade de aceptala.
Os criterios de admisión, prazos e custes serán os mesmos que os dos turnos programados do servizo.
Para máis información podedes contactar con FADEMGA a través do teléfono 981 51 96 50.
Un saúdo,
Departamento de Orientación

Queridas familias
FADEMGA FEAPS GALICIA (Federación de asociaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual de Galicia), desde el servicio de respiro informa de que, en colaboración con la asociación ASPAS de Santiago de Compostela, ofertan dos estancias de fin de semana en los pisos que dicha asociación tiene en las ciudades.
Serán estancias con un máximo de 3 usuarios, a realizar en las siguientes fechas:
20 – 22 de noviembre. La entrada será el día 20 a las 18 h. y la salida el 22 a las 21 h.
18 – 20 de diciembre. La entrada será el día 18 a las 18 h. y la salida el 20 a las 21 h.
A estas estancias, en principio, no podrán asistir personas que precisen silla de ruedas, puesto que los pisos no están totalmente adaptados, pero en el caso de que se realice alguna solicitud desde tipo, valorarán desde la Federación la posibilidad de aceptarla.
Los criterios de admisión, plazos y precios serán los mismos que los de los turnos programados de servicio.
Para más información podéis contactar con FADEMGA a través del teléfono 981 51 96 50.
Un saludo

Departamento de Orientación