miércoles, 12 de junio de 2013

Terapia acuáticaA actividade de terapia acuática realízana as fisioterapeutas todos os días na piscina do centro. Trátase dun vaso terapéutico de 8.20 metros por 4.20 metros. Ten unha pendente que fai que a profundidade vaia menos a máis cunha temperatura que oscila entre os 28 e os 32 graos centígrados. Para acceder ó vaso existen unhas escaleiras verticais a ambos lados e unha grúa hidráulica para o alumnado que o precise.
Nesta actividade lévanse a cabo sesións individualizadas con alumnos que maioritariamente presentan unha grave afectación motórica. O traballo na piscina complementa as sesións de fisioterapia.
Os obxectivos da actividade son:
·         Mellorar a mecánica ventilatoria.
·         Favorecer o desenvolvemento motor.
·         Fomentar a mobilidade activa: deambulación e outras actividades funcionais.
·         Manter ou mellorar o balance articular. Previr a aparición de deformidades ortopédicas.
·         Normalizar o tono muscular.
·         Reeducar a musculatura afectada (fortalecer a musculatura debilitada e incrementar a forza).
·         Traballar a extereocepción e propiocepción. Mellorar o esquema corporal.
·         Mellorar o equilibrio e coordinación.
·         Favorecer a relaxación.

Para conseguir estes obxectivos realizamos: mobilizacións pasivas, asistidas e activas, estiramentos musculares, exercicios de flexibilidade, de resistencia, de potenciación, de control postural, de equilibrio e coordinación, propiocepción,  reeducación da marcha, termoterapia (acción analxésica, antiespasmódica e antiinflamatoria debido á temperatura da auga) e técnicas de relaxación.
A terapia acuática resulta moi beneficiosa xa que, na maioría dos casos se conseguen obxectivos que non se adquiren con outras actividades, ademais de resultar moi estimulante e motivante para os alumnos.
Velaquí unha pequena mostra do ben que traballan estes rapaces:
La actividad de terapia acuática la realizan las fisioterapeutas todos los días en la piscina del centro. Se trata de un vaso terapéutico de 8.20 metros por 4.20 metros. Tiene una pendiente que hace que la profundidad vaya de menos a más con una temperatura que oscila entre los 28 e os 32 grados centígrados. Para acceder al vaso existen unas escaleras verticales a ambos lados y una grúa hidráulica para el alumnado que lo precise.
En esta actividad se llevan a cabo sesiones individualizadas con alumnos que mayoritariamente presentan una grave afectación motórica. El trabajo en la piscina complementa las sesiones de fisioterapia.
Los objetivos de la actividad son:
·         Mejorar la mecánica ventilatoria.
·         Favorecer el desarrollo motor.
·         Fomentar la movilidad activa: deambulación y otras actividades funcionales.
·  Mantener o mejorar el balance articular. Prevenir la aparición de deformidades ortopédicas.
·         Normalizar el tono muscular.
·         Reeducar la musculatura afectada (fortalecer la musculatura debilitada e incrementar la fuerza).
·         Trabajar la extereocepción e propiocepción. Mejorar el esquema corporal.
·         Mejorar el equilibrio y coordinación.
·         Favorecer la relajación.

Para conseguir estos objetivos realizamos: movilizaciones pasivas, asistidas y activas, estiramientos musculares, ejercicios de flexibilidad, de resistencia, de potenciación, de control postural, de equilibrio y coordinación, propiocepción,  reeducación de la marcha, termoterapia (acción analgésica, antiespasmódica e antiinflamatoria debido a la temperatura del auga) y técnicas de relaxación.
La terapia acuática resulta muy beneficiosa ya que, en la mayoría de los casos se consiguen objetivos que no se adquieren con otras actividades, además de resultar muy estimulante y motivante para los alumnos.
Aquí una pequeña muestra de lo bien que trabajan estos chicos:

miércoles, 5 de junio de 2013

Ensalada de patacas, cenouras e ovo cocido

Os nosos rapaces e rapazas están feitos uns expertos cociñeiros. Hoxe toca experimentar cunha ensalada de ovos cocidos, patacas e cenouras. Mirade: