martes, 28 de junio de 2016

2º CONCURSO DE SLOGANS PARA FOMENTAR O USO DO GALEGO


Neste curso o Equipo de Dinamización da Lingua Galega , convocamos o 2º concurso de slogans que fomentarán o uso oral do Galego no noso Centro.
En este curso el Equipo de Dinamización de la Lengua Gallega, convocamos el 2º concurso se slogans que fomentarán el uso del Gallego en nuestro centro. 
Despois de facer un mural onde se expoñían todas as aportacións, puxemos unha urna na entrada do cole para que votase todo aquel que quixera, para escoller os mellores e facer con eles uns autocolantes para todos.Unha semana máis trade recollemos a urna.
Después de hacer un mural donde se exponían todas las aportaciones, pusimos una urna en la entrada del cole para que votase todo aquel que quisiera, para escoger los mejores y hacer con ellos unas pegatinas para todos.  Una semana más tarde recogimos la urna. Fixemos o reconto e estes foron os resultados.
Hicimos el recuento y estos fueron los resultados
1º premio feito por ALEJANDRO da Aula 3


2º Premio feito na Aula 11


3º Premio feito na Aula 12


Alejandro da Aula 3 como 1º gañador recibiu unha fermosa lanterna como premio
Alejandro del Aula 3 como 1º ganador recibió una hermosa linterna como premio.Máis tarde os alumnos maiores tiveron moitísimo traballo facendo e recortando os autocolantes e sobre todo repartindo a todo o mundo.
Más tarde los alumnos mayores tuvieron muchísimo trabajo haciendo y recortando las pegatinas, y sobre todo repartiendo a todo el mundoNo hay comentarios: