sábado, 10 de marzo de 2018

CHARLA SEXUALIDADE

Estimadas familias: 
A asociación COGAMI-DEDALEIRA en colaboración co Departamento de Orientación do colexio organizou o pasado martes 6 de marzo unha charla dirixida ás familias sobre o tema da “A sexualidade no mundo da discapacidade”. 
No debemos esquecer que todos os seres humanos somos seres sexuados, e queirámolo o non, os nosos nenos tamén o son. 
Por iso é fundamental darlles información (adaptada o seu nivel de comprensión) ante as novas sensacións, experiencias e sentimentos que moitos deles van experimentar coa chegada da pubertade. 
Por outra banda, o colectivo con discapacidade é máis vulnerable ao abuso sexual, polo que todos xuntos debemos dotalos de ferramentas (non sempre é doado),que lle axuden a identificar e dicir NON ante estas posibles situación de abuso ou perigo. 
Estas charlas desenvólvense de forma paralela con obradoiros afectivo-sexuais para o alumnado maior así como charlas informativas para o persoal que traballa no centro. 
Dado o éxito e interese da charla dirixida ás familias e por petición dos asistentes, o vindeiro mércores 14, continuaremos a sesión en horario de 15:45 a 17:00h. 
ESTADES TODOS INVITADOS A PARTICIPAR 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DO CEE A BARCIA 

Estimadas familias: La asociación COGAMI- DEDALEIRA en colaboración con el Departamento de Orientación del colegio organizó el pasado martes 6 de marzo una charla dirigida a las familias sobre el tema de la “La sexualidad en el mundo de la discapacidad”. En el debemos olvidar que todos los seres humanos somos seres sexuados, y lo queramos el no, nuestros niños también lo son. Por eso es fundamental darles información (adaptada su nivel de comprensión) ante las nuevas sensaciones, experiencias y sentimientos que muchos de ellos van a experimentar con la llegada de la pubertad. Por otra parte, el colectivo con discapacidad es más vulnerable al abuso sexual, por lo que todos juntos debemos dotarlos de herramientas (no siempre es fácil), que le ayuden a identificar y decir NO ante estas posibles situación de abuso o peligro. Estas charlas se desarrollan de forma paralela con talleres afectivo-sexuales para el alumnado mayor así como charlas informativas para el personal que trabaja en el centro. Dado el éxito e interés de la charla dirigida a las familias y por petición de los asistentes, el próximo miércoles 14, continuaremos la sesión en horario de 15:45 a 17:00 h. 
ESTÁIS TODOS INVITADOS A PARTICIPAR DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DEL CEE A BARCIANo hay comentarios: