miércoles, 29 de noviembre de 2017

INFANCIA: Primeira etapa da vida das persoas, que comprende a época en que se é neno.
Diariamente en tódolos países do mundo, millóns de nenos/as son maltratados e explotados. 
 • 1 de cada 4 viven en condicións de extrema pobreza. 
 • Máis de 120 millóns non poden ir á escola. 
 • Preto dos 2 millóns son explotados sexualmente. 
 • Cada minuto, algún menor morre a consecuencia de enfermidades vencelladas ao SIDA. 
 • Máis de 300.000 son obrigados a pelexar en guerras inútiles. 
 • 1 de cada 12 nenos/as morre antes de cumprir os 5 anos. 
A lista de horrores é interminable: tráfico de órganos, explotación laboral, asasinatos,…..
Dende o noso centro, o pasado luns 20 de novembro, puxemos un pequeno grao de area , na inmensa praia que é o noso Planeta, na procura dun mundo máis xusto e feliz.
Para axudarnos, nesta inmensa e titánica tarefa, visitaron o noso colexio 8 alumnas de CPIF Compostela, do ciclo de Educación Infantil, que en parellas, deleitaron a 4 clases cunhas sesións de contacontos.
GRAZAS, un mundo con nenos/as felices é un dereito que ninguén debe quitarnos.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DO CEE A BARCIA 

INFANCIA: Primera etapa de la vida de las personas, que comprende la época en que se es niño.
Diariamente en todos los países del mundo, millones de niños/las son maltratados y explotados.
 • 1 de cada 4 viven en condiciones de extrema pobreza. 
 • Más de 120 millones no pueden ir a la escuela. 
 • Cerca de los 2 millones son explotados sexualmente. 
 • Cada minuto, algún menor muere por consecuencia de enfermedades vinculadas al SIDA. 
 • Más de 300.000 son obligados a pelear en guerras inútiles. 
 • 1 de cada 12 niños/las muere antes de cumplir los 5 años. 
La lista de horrores es interminable: tráfico de órganos, explotación laboral, asesinatos,…..
Desde nuestro centro, el pasado lunes 20 de noviembre, pusimos un pequeño grado de arena , en la inmensa playa que es nuestro Planeta, en la búsqueda de un mundo más justo y feliz.
Para ayudarnos, en esta inmensa y titánica tarea, visitaron nuestro colegio 8 alumnas de CPIF Compostela, del ciclo de Educación Infantil, que en parejas, deleitaron a 4 clases con unas sesiones de cuentacuentos.
GRACIAS, un mundo con niños/as felices es un derecho que nadie debe quitarnos.

No hay comentarios: