sábado, 5 de noviembre de 2016

PRENSA ESCOLA

O alumnado do 3º nivel (aulas 3 e 5) xa estamos traballando cos xornais dentro do programa prensa-escola organizado por "La Voz de Galicia". Tódolos mércores as dúas aulas xuntámonos na biblioteca a 4ª hora e comentamos as principais noticias que veñen no xornal. Desta sesión de traballo derivan varias actividades:
- A noticia do xornal: eliximos unha noticia e facémola nosa (redactámola de diferente forma).
- A noticia do colexio: cando acontece algo no colexio, redactamos unha noticia.
- Moitas noticias do xornal permítemnos traballar diferentes contidos. Neste momento estamos traballando as paisaxes narurais e as árbores de Galicia.
Dento do programa Prensa-Escola, as dúas aulas temos en funcionamento un blog onde contamos as tarefas que realizamos ao longo do curso. 
Visitádenos! Facede clic no nome do blog

El alumnado del 3º nivel (aulas 3 y 5) ya estamos trabajando con los periódicos dentro del programa prensa-escuela organizado por "La Voz de Galicia". Todos los miércoles las 2 aulas nos juntamos en la biblioteca a 4ª hora y comentamos las principales noticias que vienen en el periódico.De esta sesión de trabajo derivan varias actividades:
- La noticia del periódico:  elegimos una noticia y la hacemos nuetra (la redactamos de diferente forma).
- La noticia del colegio: cuando sucede algo en el colegio, redactamos una noticia.
- Muchas noticias del periódico, nos permiten trabajar diferentes contenidos. En este momento estamos trabajando los paisajes naturales y los árboles de Galicia.
Dentro el programa prensa-escuela, las 2 aulas tenemos en funcionamiento un blog donde contamos las tareas que realizamos a lo largo del curso.
Visitarnos!.

No hay comentarios: